betrokkenheid en een persoonlijke aanpak staan voorop

Bezoekadres

Markt 9
5688 AJ Oirschot

0499 - 32 47 07

FR Advocatuur kan uw belangen op de navolgende wijze behartigen:

Rechtsbijstandverzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, dekt deze mogelijk de kosten van een advocaat of mediator. Als verzekerde heeft u in voorkomende gevallen recht op een vrije advocaatkeuze. Van belang is dat de verzekeraar op voorhand in kennis wordt gesteld en toestemming geeft voor de kosten van de door u gekozen advocaat/mediator. FR Advocatuur informeert graag voor u naar de mogelijkheden bij uw verzekeraar.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft, betaalt de overheid in voorkomende gevallen de kosten van rechtsbijstand. Zelf bent u in dat geval enkel een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage varieert afhankelijk van het geschil en uw inkomen. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org of kunt u een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Betalende basis

Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft die de kosten dekt en u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zal FR Advocatuur uw belangen op betalende basis behartigen. FR Advocatuur hanteert in dat geval een honorarium van € 215,- excl. BTW per uur en exclusief verschotten (kosten van derden). In tegenstelling tot andere kantoren worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

Hightrust